GARMIN GPS met een superkorting tot 50%? Klik hier!
More than 2000 different RAM Mounts in stock!
Free Benelux shipping!*
Your RAM Mount Partner for End-User and B2B!
Customer email support 24/7!

Conditions Générales de Vente

ALGEMEEN
Art. 1
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop- verkoopovereenkomst door een bezoeker van de website MountingExpert.be, hierna “klant” genoemd, en daardoor afgesloten met MountingExpert / RAM-Mount Belgium hebbende als ondernemingsnummer BE0589744855.
Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant.  
Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.
 
BESTELLING
Art. 2
Een overeenkomst komt geldig tot stand, bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink:
“Akkoord voor deze bestelling”, dan wel door het versturen van een email die een bestelling inhoudt.
 
AANSPRAKELIJKHEID
Art. 3
MountingExpert / RAM-Mount Belgium kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een verkeerde toepassing / montage en / of gebruik door de klant, van de RAM-MOUNT producten. 
Ondanks grote zorgvuldigheid kan een foutieve productomschrijving, prijsaanduiding en/of afbeelding op onze website geen aanleiding zijn tot aansprakelijkheidsstelling.
 
VERZAKINGSRECHT
Art. 4
Overeenkomstig de Wet op de handelspraktijken en voorlichting van de consument, beschikt deze over een verzakingsrecht: de klant heeft recht op een terugbetaling van de bestelde goederen, en dit tot 14 dagen na ontvangst, en na retour aan MountingExpert / RAM-Mount Belgium van de goederen in een ongebruikte toestand en originele verpakking. Alle onderdelen of producten worden geleverd in een gesloten polybag (plastieken doorzichtige zak) hierdoor beperkt het retourrecht zich tot "op zicht". Bij een retourzending zullen we na controle en binnen een periode van max. 30 dagen aan u het aankoopbedrag terugbetalen.
Bij het retourneren van een zakelijke aankoop zijn we ten alle tijde gerechtigd om administratie- en/of restockingskosten (restocking fee = 15%) door te berekenen.
Deze retourregeling geldt alleen voor consumenten / particuliere aankopen, en dus niet voor (online) aankopen die zijn gedaan onder een bedrijfsnaam of door een BTW plichtige, waar bij een eventuele retour steeds voorafgaand een RMA of goedkeuring dient aangevraagd te worden.
Bij het inroepen van het verzakingsrecht zijn de retourkosten van het product ten laste van de klant / koper.
 
BETALING
Art. 5
Betaling gebeurt steeds elektronisch via kredietkaart of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.
Alle product prijzen vermeld op onze website zijn inclusief 21% BTW, en exclusief verzendkosten.
Intracommunautaire en/of zakelijke bestellingen met een buitenlands BTW nummer (bestellingen excl. BTW) dienen een minimum bestelbedrag van 100,00 euro excl. BTW te bedragen om administratief te kunnen behandeld worden.
Dergelijke bestellingen kunnen niet via de particuliere webshop worden geplaatst, en dienen ons via email te worden overgemaakt, waarna o.a. het BTW nummer bij de VIES databank zal geverifieerd worden.

UITVOERING
Art. 6
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling via kredietkaart of bevestiging van de betaling via overschrijving of Paypal. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen maximum vijf werkdagen na creditering van onze rekening.
Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.
 
GESCHILLEN
Art. 7
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is enkel de Rechtbank van het Arrondissement Gent bevoegd.
 
BINDING
Art. 8
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Akkoord”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

En visitant notre site, vous acceptez l'utilisation des témoins (cookies). Ces derniers nous permettent de mieux comprendre la provenance de notre clientèle et son utilisation de notre site, en plus d'en améliorer les fonctions. Masquer ce message En savoir plus sur les témoins (cookies) »

RAM Mounts Transportation Mounting Specialist

RAM Mounts Automotive Mounting Specialist

RAM Mounts Motorcycle Mounting Specialist

RAM Mounts Bicycle/ATB Mounting Specialist

 

 

a été ajouté à votre panier

En rupture de stock

La quantité de demandée n'est pas disponible